ราคาหลักทรัพย์ SAWAD-W1

 
ชื่อย่อหุ้น:
SAWAD-W1
7.45 THB
เปลี่ยนแปลง- -%
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)-
มูลค่า ('000 บาท)0
ช่วงราคาระหว่างวัน-
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์4.70 - 13.10
* ปรับปรุงเมื่อ: 26 มี.ค. 2562 11:56
Chart Type