ราคาหลักทรัพย์ SAWAD-W1

 
ชื่อย่อหุ้น:
SAWAD-W1
25.25 THB
เปลี่ยนแปลง  +1.25 +5.21%
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)397,400
มูลค่า ('000 บาท)9,699
ช่วงราคาระหว่างวัน22.10 - 25.50
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์5.65 - 35.50
* ปรับปรุงเมื่อ: 27 ก.พ. 2563 16:39
Chart Type