ราคาหลักทรัพย์ SAWAD-W1

 
ชื่อย่อหุ้น:
SAWAD-W1
6.20 THB
เปลี่ยนแปลง  -0.45 -6.77%
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)112,100
มูลค่า ('000 บาท)709
ช่วงราคาระหว่างวัน6.20 - 6.50
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์4.70 - 11.00
* ปรับปรุงเมื่อ: 21 พ.ค. 2562 16:37
Chart Type