ราคาหลักทรัพย์ SAWAD

 
ชื่อย่อหุ้น:
SAWAD
71.25 THB
เปลี่ยนแปลง  +1.25 +1.79%
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)10,915,400
มูลค่า ('000 บาท)767,316
ช่วงราคาระหว่างวัน68.00 - 71.50
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์45.00 - 81.00
* ปรับปรุงเมื่อ: 27 ก.พ. 2563 17:00
Chart Type