ราคาหลักทรัพย์ SAWAD

 
ชื่อย่อหุ้น:
SAWAD
56.50 THB
เปลี่ยนแปลง  +2.00 +3.67%
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)35,897,200
มูลค่า ('000 บาท)2,025,180
ช่วงราคาระหว่างวัน55.25 - 57.75
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์36.00 - 81.00
* ปรับปรุงเมื่อ: 25 พ.ย. 2563 15:25
Chart Type