ราคาหลักทรัพย์ SAWAD

 
ชื่อย่อหุ้น:
SAWAD
45.75 THB
เปลี่ยนแปลง- -%
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)4,889,000
มูลค่า ('000 บาท)224,283
ช่วงราคาระหว่างวัน45.50 - 46.50
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์28.50 - 56.75
* ปรับปรุงเมื่อ: 21 พ.ค. 2562 16:38
Chart Type