ราคาหลักทรัพย์ SAWAD

 
ชื่อย่อหุ้น:
SAWAD
46.00 THB
เปลี่ยนแปลง- -%
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)5,351,100
มูลค่า ('000 บาท)248,048
ช่วงราคาระหว่างวัน46.00 - 47.00
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์28.50 - 66.00
* ปรับปรุงเมื่อ: 17 ม.ค. 2562 16:37
Chart Type